دیدار مقامهای آمریکایی و جهانی با مقام های افغانستان برای توزیع کمک‌های انساندوستانه

25 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفیر آمریکا در سازمان ملل به همراه هیئتی از نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت با رئیس جمهوری و هیئت دولت افغانستان دیدار کرد. دیدار سه روزه این هیئت از کابل با هدف بحث در مورد موضوعات سیاسی – اقتصادی، و تسهیل ارسال و توزیع امدادهای بشردوستانه به افغانستان انجام شده است.