ابراز نگرانی سازمان ملل متحد در کابل از کشتار کودکان

18 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

تعداد افغانهای کشته شده در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۷٪ افزایش یافته است. دفتر سازمان ملل متحد در کابل در جریان کنفرانس خبری روز چهارشنبه از افزایش کشتار کودکان افغان ابراز نگرانی کرده، و خواهان پایان هرچه سریعتر خشونت علیه شهروندان غیرنظامی شده است.