خلیل زاد: طالبان فکر کند پیروز میشود در مذاکرات صلح شرکت نمی کند

05 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زلمای خلیل زاد سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید اگر شبه نظامیان طالبان تصور کنند که در افغانستان در حال پیروزی در جنگ هستند، دلیلی نمی بینند به مذاکرات صلح به پیوندند.