ده ها سرباز افغان به طالبان پیوستند یا کشته شدند

23 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های دولتی و منابع وابسته به شورشیان در جنوب افغانستان می گویند حداقل ۷۰ سرباز ارتش به طالبان پیوسته اند. آنها می گویند حدود ۸۵ نفر از سربازان نیز در نبردهای شدید در روزهای اخیر کشته شده اند.