طالبان مسئولیت بمبگذاری در فرودگاه کابل را به عهده گرفت

19 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گروه طالبان در افغانستان، مسئولیت بمبگذاری انتحاری روز دوشنبه در دروازه اصلی فرودگاه کابل را بر عهده گرفت. در این بمبگذاری ۵ نفر کشته شدند. رئیس جمهوری افغانستان گفت مراکز آموزشی و بمب سازی تروریست های طالبان هنوز در پاکستان است و از اسلام آباد خواست در مقابل آنها اقدامات عملی انجام دهد.