نبرد میان نیروهای دولتی افغانستان و طالبان در ولایت هلمند شدت گرفته است

06 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که جنگ بین نیروهای افغان و ستیزه جویان طالبان در ولایت هلمند افغانستان ادامه می یابد نیروهای بیشتری به همراه کامیون های حامل مهمات وارد هلمند می شوند. جنگی که بویژه در شهر سنگین شدت گرفته و موجب فرار ساکنان شهر شده است.