طالبان می گوید مذاکرات صلح بی فایده خواهد بود

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

طالبان روز شنبه در بیانیه ای به زبان پشتو که برای صدای آمریکا فرستاد گفت رهبری این گروه هنوز در مورد گفت و گوهای صلح با دولت افغانستان تصمیم نگرفته است زیرا معتقد است تا نیروهای خارجی کشور را ترک نکنند، تحریم ها بر رهبران طالبان لغو نشود، و زندانیان طالبان آزاد نشوند، چنین کوششی بی ثمر خواهد بود.