طالبان می گوید مذاکرات صلح بی فایده خواهد بود

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طالبان روز شنبه در بیانیه ای به زبان پشتو که برای صدای آمریکا فرستاد گفت رهبری این گروه هنوز در مورد گفت و گوهای صلح با دولت افغانستان تصمیم نگرفته است زیرا معتقد است تا نیروهای خارجی کشور را ترک نکنند، تحریم ها بر رهبران طالبان لغو نشود، و زندانیان طالبان آزاد نشوند، چنین کوششی بی ثمر خواهد بود.