نیروهای افغان خان آباد در ایالت قندوز را از کنترل طالبان خارج کردند

31 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات افغان روز شنبه ۳۰ مرداد اعلام کردند نیروهای افغان منطقه مهم خان آباد در شمال افغانستان را که بدست طالبان افتاده بود دوباره بدست خود گرفتند.