مهاجرت هزاران پناهجوی پاکستانی به افغانستان

10 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دشواری های افغانستان، در پناه دادن به بیش از ۲۰۰ هزار پناهجوی پاکستانی، موضوع گزارشی است که نشان می دهد عملیات ارتش پاکستان علیه پیکار جویان طالبان در نواحی ایل نشین مرزی چگونه مسیر مهاجرت در آن نواحی را معکوس کرده است