مراسم تدفین قربانیان حمله به مسجد شیعیان کابل

04 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در افغانستان، بستگان کشته شدگان حمله عوامل داعش به یک مسجد شیعیان در کابل امروز اجساد کشته شدگانرا در محل مجتمع مسجد امام زمان دفن کردند. در آن حمله دست کم ۲۸ تن کشته شدند. حسین شاه رضایی روحانی شیعه از مقامهای افغانستان خواست گامهایی برای ایمنی مردم بردارند.