وزیر دفاع آمریکا: روند صلح در افغانستان باید توسط این کشور رهبری شود

17 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جیم متیس، وزیر دفاع آمریکا می گوید، واشنگتن همواره تاکید کرده که «صلح و آشتی در افغانستان روندی برای افغان هاست و توسط خود آنها رهبری می شود.» آقای متیس این سخنان را روز گذشته و هنگام استقبال از گاوین ویلیامسون همتای بریتانیائی خود بیان کرد. گزارش هوشمند میرفخرائی