رانش زمین در شمال شرق افغانستان

13 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امدادگران و گروه های محلی در شمال شرق افغانستان، تلاش می کنند تا قربانیان و بازماندگان حادثه رانش زمین را یافته و نجات دهند. گرچه هنوز آمار دقیقی از تلفات آن در دست نیست، اما گفته می شود بیش از 2000 نفر کشته و صدها نفر مفقود شده اند.