عبدالله از پاکستان خواست جلوی عبور پیکارجویان به افغانستان را بگیرد

07 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که جنگ با طالبان برای بازپس گیری شهر قندوز در افغانستان ادامه دارد، رئیس هیات اجرایی دولت آن کشور در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از پاکستان خواست از عبور پیکارجویان به افغانستان جلوگیری کند.