سیاست جذب سرباز توسط طالبان از کودکان افغان

12 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سال ۲۰۱۵، گروه ستیزه جوی دولت اسلامی یا داعش، با اعلام تشکیل دولت اسلامی ولایت خراسان که مرکزِ قدرتش شرق افغانستان بود فصل جدیدی را برای پاکستان و افغانستان گشود. دولت اسلامی ولایت خراسان نیروهایش را از ساکنان محلی و حتی کودکان جذب می کرد.