جان کری بر تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان تاکید کرد

18 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی گفتگوهای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان ، دو نامزد موافقت کردند اختلافات خود را کنار بگذارند و باهم همکاری کنند. آقای کری در کنفرانس خبری گفت بازبینی آرا انتخاباتی برای دست یابی به بک نتیجه معتبر است که مردم افغانستان شایستگی آن را دارند.