تعهد آمریکا و بریتانیا به پشتیبانی از دولت جدید افغانستان

14 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری و دیوید کامرون در ملاقات با رییس جمهوری جدید دولت وحدت ملی افغانستان در لندن متعهد شدند که پشتیبانی خود را از این دولت، پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان ادامه دهند.