میراث حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان

04 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حامد کرزای بیش از ۱۲ سال است که ریاست جمهوری افغانستان را در برعهده دارد و بزودی رهبری کشور را به جانشین خود تحویل خواهد داد. تحلیلگران سیاسی می‌گویند میراث ریاست جمهوری او مخلوطی از پیروزی‌ها و شکست‌ها است.