آخرین سخنرانی حامد کرزای در مقام ریاست جمهوری

01 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با آمدن يک دولت وحدت ملی در افغانستان، حامد کرزای، رئيس جمهوری اين کشور امروز پس از ۱۳ سال با سخنرانی در يک مراسم توديع کاخ رياست جمهوری افغانستان را ترک کرد. حامد کرزای در آخرين سخنرانی اش به رهبران جديد افغانستان هشدار داده است در مناسباتشان با ايالات متحده و غرب با هوشياری و دقت عمل کنند.