مصاحبه حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان

11 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز از روابط خود با ایالات متحده و اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی افغانستان سخن گفته است