چگونه هواداران داعش به میان قبایل افغانستان نفوذ کردند

11 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از انجام عملیات نظامی پاکستان علیه ستیزه جویان در وزیرستان شمالی، بسیاری از ساکنان آن منطقه از مرزهای افغانستان بداخل آن کشور نفوذ کردند. در این میان طرفداران و وابستگان به داعش نیز همراه با محموله‌های اسحله و مهمات از پاکستان وارد افغانستان شدند.