داعش بخش هایی از شرق افغانستان را از طالبان گرفت

13 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه داعش به تازگی بخش هایی از شرق افغانستان را از دست طالبان خارج کرده است. مردم محلی می گویند که خشونتی که این گروه تازه مسلط شده از خود نشان می دهد بی سابقه است.