تنش ایران و آمریکا چه تاثیری بر وضعیت افغانهای مقیم ایران گذاشته است

22 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از خروج ایالات متحده از توافق برجام و اعمال مجددا تحریمها، اقتصاد ایران به شدت نزول کرده است. این مساله بر افغانستان، همسایه جنگ زده ایران نیز تأثیر می گذارد. به این ترتیب که بسیاری از حدود سه میلیون پناهنده افغان که بدون مدارک قانونی در ایران زند