نود و ششمین سالگرد استقلال افغانستان

28 مرداد 1394