شهروندان افغانستان در اعتراض به گردن زدن غیرنظامیان توسط داعش در کابل تظاهرات کردند

20 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران نفر از شهروندان خشمگین افغانستان روز چهارشنبه در کابل علیه گردن زدن هفت غیرنظامی از جمله سه زن تظاهرات کردند.