چشم انداز آزادی های نسبی در افغانستان

15 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزايش تعداد رسانه ها در افغانستان در ۱۲ ماه گذشته، نمونه روشنی از حرکت درست اين کشور به طرف يک دموکراسی پايدار است. اما با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری و روی کار آمدن يک رئيس جمهوری جديد، دشوار بتوان حدس زد چشم انداز اين آزادی های نسبی به کجا ختم می شود؟ گزارش از پروانه هدايت.