اشرف غنی در مقام رئیس جمهوری جدید افغانستان سوگند یاد کرد

08 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساعتی پس از برگزاری مراسم تحلیف اشرف غنی رئیس جمهوری جدید افغانستان یک مقام آمریکائی از امضای قریب الوقوع توافقنامه امنیتی جدید میان دو کشور خبر داد. در صورت امضای این توافق ده هزار نیروی نظامی آمریکا ، پس ازخروج نیروهای نظامی بین المللی در افغانستان باقی خواهند ماند.