آی کافه اولین کافی نت افغانستان

26 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افغانستان که قرنها است در آداب و رسوم سنتی غرق شده کم کم با گامهای آهسته به مظاهر فرهنگ غرب روی می آورد. یکی از این تغییرات باز شدن کافه های اینترنتی یا کافی نت است که اولین آن ها چند هفته پیش به وسیله یک زن در کابل به راه افتاد.