آتش بس طالبان افغانستان در تعطیلات سه روزه عید فطر

19 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

طالبان افغانستان امروز اعلام کرد، در تعطیلات سه روزه عید فطر از حمله به نیروهای دولتی خوداری خواهد کرد. پیشتر اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آتش بسی یک هفته ای علیه شبه نظامیان طالبان اعلام کرده بود، که از روز سه شنبه آغاز می شود.