سفر اشتون کارتر به افغانستان برای ارزیابی شرایط امنیتی آن کشور

02 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اشتون کارتر وزیر دفاع جدید آمریکا هدف از سفر ناگهانی اش به افغانستان را ارزیابی از شرایط امنیتی و حمایت از پیشنهاد امنیتی اشرف غنی رئیس جمهوری آن کشور خوانده است.