کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان از سوء قصد جان بدر برد

17 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عبدالله عبدالله کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان، از سوء قصدی که در آن دست کم شش تن کشته شدند، جان بدر برد.