حملات علیه روزنامه‌نگاران در افغانستان ادامه دارد؛ این بار سه زن قربانی قتل‌های هدفمند

17 اسفند 1399