فرودگاه های ناتو به دولت افغانستان واگذار می شود

09 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرودگاه هایی که در جنگ با طالبان در افغانستان توسط ناتو ساخته شد به دولت افغانستان واگذارمی شوند. هدیه ای ۲ میلیارد دلاری که مقام های آمریکایی و افغانی می گویند، می تواند افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان را به یک قطب تجاری تبدیل کند.