حامد کرزی: شکل گیری دولت جدید برای افغانستان ضروریست

18 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان ۲ نامزد رقیب ریاست جمهوری آن کشور را به توافق بر سر تشکیل یک دولت وحدت ملی فراخواند. آقای کرزی می گوید شکل گیری هرچه سریعتر یک دولت جدید برای افغانستان ضروریست.