مجلس نمایندگان افغانستان قرارداد استقرار سربازان خارجی را تصویب کرد

02 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس نمایندگان افغانستان، با اکثریت مطلق، قرارداد استقرار سربازان خارجی در آن کشور را تصویب کرد. تعدادی از واحدهای نظامی آمریکا و سربازان ناتو، از ابتدای سال آینده مسیحی که از دیماه آغاز می‌شود، در افغانستان باقی خواهند ماند، اما در نبردهای آن کشور شرکت نخواهند کرد. گزارش از نورا شاهسون.