تحلیل | ابهام درباره سرنوشت اشرف غنی، سرمایه‌گذاران را از افغانستان دور کرده است

06 آذر 1397