روابط افغانستان و آمریکا

26 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت افغانستان روز پنجشنبه با آزاد کردن 65 زندانی که ایالات متحده آنها را شورشیان خطرناک می شناسد متحدان نظامی بین المللی خود را خشمگین کرد وبا این اقدام روابط خود با آمریکا را بیش از پیش به تنش کشید.