انفجارهای انتحاری در افغانستان دستکم ۲۲ نفر را کشت

08 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقام های افغانستان از وقوع يک انفجار انتحاری در نزدیکی مقر وزارت دفاع در کابل خبر داده و گفته اند در جریان آن دست کم ۹ نفر کشته و ۱۳ نفر مجروح شده اند.