طالبان یک رهبر جدید معرفی کرد: مولوی هبت‌الله آخوندزاده

05 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طالبان رهبر سرکردۀ جديد خود را معرفی کرد. اين فرد که مولوی هيبت الله آخوندزاده نام دارد، همراه با سراج الدين حقانی، رهبر کنونی شبکۀ حقانی معاون رهبر پيشين طالبان، ملا اختر منصور بوده و گفته می شود به واسطۀ درجه مذهبی اش در ميان اعضای طالبان از اعتبار زيادی برخوردار است.