یافتن کار، چالش بزرگ پناهندگان در آمریکا

31 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وقتی پناهندگان به آمریکا می آیند، یکبار کمک نقدی می گیرند که با آن بتوانند اجاره ی خانه، هزینه خوراک و دیگر هزینه ها را بپردازند. اما چالش بزرگ پیش روی آنها پیدا کردن یک شغل پیش از خرج شدن کلِ این کمک نقدی است.