تنوع آب و هوایی افغانستان برای تولیدات کشاورزی

20 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آب و هوای منحصر به فرد افغانستان شرایط مناسبی را برای کشت انواعی از گیاهان و گل ها ایجاد کرده که منافع اقتصادی نیز نصیب این کشور می کند. شکوفه مرکبات، یکی از این محصولات صادراتی است.