دیوارنگاری گروه "هنر سالاران" در افغانستان

13 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صلح و صفا آرزوی همه است. گروه داوطلبان «هنر سالاران» افغانستان پیام دوستی و صلح دارند. از هنرشان برای جلب توجه مردم و مسئولان به مسائل اجتماعی و سیاسی استفاده می کنند و دیوار بوم نقاشی آنها است. گزارشی امید رهنورد