آغاز رقابت های انتخاباتی رياست جمهوری در افغانستان

14 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رقابت های انتخابات رياست جمهوری افغانستان از روز يکشنبه ۱۳ بهمن رسماً آغاز شد. در اين مبارزات، ۱۱ کانديدا برای رسيدن به مقام رياست جمهوری با يکديگر رقابت دارند. اين انتخابات، آزمونی سرنوشت ساز برای افغانستان به شمار می رود، و توانايی افغانستان را برای عبور از اين روند سياسی به محک خواهد گذاشت. گزارش از پروانه هدايت.