دختر جوان افغان که به رغم معلولیت از دست‌ها، زندگی موفق و پرباری دارد

24 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقص عضو یک زن جوان افغان که قادر به استفاده از دستانش نیست نتوانسته او را از داشتن یک زندگی موفق و پربار باز دارد. گزارش خدیجه هما الکوزای خبرنگار صدای آمریکا از این زن حاکی از آن است که گاه اراده می‌تواند ناتوانی جسمی را به یک سفر شگفت انگیز تبدیل کند.