برنامه های سیرک ملی افغانستان برای سرگرمی کودکان و بزرگسالان

17 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در افغانستان اجراهای سیرک به مدت هشت روز، کودک و بزرگ را سرگرم کرد. سیرک ملی افغانستان، چند سال است با برنامه های تفریحی و آموزنده در این کشور فعالیت می کند