ابراز نگرانی کمیسیون حقوق بشری از آینده کودکان افغان

09 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کميسيون مستقل دفاع از حقوق بشر در افغانستان هشدار داده است که کودکان افغان به دليل نبود يک ساختار آموزشی منسجم، فقر ، نا امنی و ناآگاهی، در معرض افتادن به دام طالبان هستند و نسل های بعدی طالبان را می سازند.