پیشرفت افغانستان در سایه کمک های آموزشی آمریکا

18 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درحالیکه درگیری های خشونت بار افغانستان، توجه جهان را به دشواری زندگی مردم این کشور جلب کرده است گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه اوماها در نبراسکا، با ارائه یک برنامه برای تربیت معلمان بومی، در راه توسعه پایدار و پیشرفت افغانستان تلاش می کنند.