طالبان از سازمان های امداد خواست به زلزله زدگان کمک کنند

05 آبان 1394