ادوارد بلانچ: آثار باستانی مناطق تحت اشغال، منبع درآمد داعش است

08 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت امور خارجه‌ فرانسه و سازمان یونسکو اقدام گروه موسوم به داعش در تخریب آثار موزه‌ موصل را محکوم کردند. یونسکو، بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل، این عمل را نقض قطعنامه ۲۱۹۹ شورای امنیت مبنی بر لزوم حفاظت از آثار باستانی و اشیا فرهنگی عراق و سوریه میداند.