اذعان به وجود فساد در ایران توسط رهبر جمهوری اسلامی، استعفاهای دسته جمعی و حقوق های گزاف مدیران دولتی

21 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی وجود فساد در تشکیلات دولتی را تایید کرده است. برخی از ناظران می گویند فساد در ایران ابعاد وسیعی یافته و نهادینه شده است. شما با این اظهار نظر موافقید؟ به نظر شما راه مبارزه با فساد چیست؟