اذعان به اثر تحریم ها و خالی بودن خزانه دولت

01 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران در حالی که برخی از گزارش ها ؛ تحریم ها را عامل کمبود منابع ارزی عنوان می کند ، قائم مقام صندوق توسعه ملی گفته است ، بعید می داند که حساب ذخیر ارزی موجودی داشته باشد . گزارش از وفا آذربهاری